ארנונה - השער
אינדקס
חקיקה ראשית
חקיקת משנה
פסקי דין
מאמרים וכתבות
סרטים
טפסים
קישורים
חיפוש
אודות
אינדקס סרטים
תצוגת פלאש

הסרטים מוצגים בתוכנת flash player של חברת adobe. להורדת התוכנה מאתר חברת adobe הקלק על הכותרת. אם קצב הורדת הסרט איטי, ניתן לעצור את התצוגה ולהמתין בהתאם לצורך.
רשימת הנושאים

רשימה מפורטת של 9 נושאים הכוללים 38 שיחות.
חלק א' - קבלת שומת הארנונה ובדיקתה

ארבע שיחות
חלק ב' - הגשת השגה על שומת הארנונה

שלוש שיחות
חלק ג' - הגשת ערר על החלטת מנהל הארנונה

שלוש שיחות
חלק ד' - עתירה מנהלית וערעור מנהלי

שתי שיחות
חלק ה' - הנישומים בארנונה

חמש שיחות
חלק ו' - הנכסים נשוא שומת הארנונה

שש שיחות
חלק ז' - השימושים בנכסים

ארבע שיחות
חלק ח' - תעריפי הארנונה והקפאתם

שבע שיחות
חלק ט' - גביית הארנונה

ארבע שיחות
כל הזכויות שמורות למכון לחקר המיסוי המוניציפלי