ארנונה - השער
אינדקס
חקיקה ראשית
חקיקת משנה
פסקי דין
מאמרים וכתבות
סרטים
טפסים
קישורים
חיפוש
אודות
חקיקה ראשית
פקודות, חוקים, מפת החקוקים של דיני הארנונה ...

חקיקת משנה
צווי הארנונה, אכרזות, צווים, תקנות ...

פסקי דין
בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, בתי משפט השלום, ועדות ערר של ארנונה ...

סרטים
חלק א' - קבלת שומת הארנונה ובדיקתה , חלק ב' - הגשת השגה על שומת הארנונה, רשימת הנושאים ...

מאמרים וכתבות
הנישומים, הנכסים, הטלת ארנונה ותעריפיה, הנחות ופטורים, שומת ארנונה, גביית הארנונה, התנגדות הנישום ...

טפסים
נוסח של השגה למנהל הארנונה, נוסח של החלטת מנהל הארנונה בהשגה ...

קישורים
מגזין ארנונה, אתרים של עיריות, השער למשפט מיסוי ונדל"ן ...

כל הזכויות שמורות למכון לחקר המיסוי המוניציפלי