ארנונה - השער
אינדקס
חקיקה ראשית
חקיקת משנה
פסקי דין
מאמרים וכתבות
סרטים
טפסים
קישורים
חיפוש
אודות
אינדקס מאמרים וכתבות
הנישומים
הנישומים, בעל הזיקה הקרובה, מחזיק שלא הודיע על חדילת החזקה, השכרה לתקופה קצרה ...

הנכסים
הנכסים, קרקעות, בניין, רחוב, קווי תשתיות ...

הטלת ארנונה ותעריפיה
הטלת ארנונה ותעריפיה, חקיקת צו הטלת הארנונה, תעריפי הארנונה, חוק ההסדרים משנת 1993 ואילך, תקנות ההסדרים ...

הנחות ופטורים
הנחות ופטורים, פקודת הפטור, חוק הפטור, פטורים לפי פקודת העיריות ...

הגודל כן קובע

11/9/2008
15,000 דירות בעיר לוד גדלו ביום אחד בעשרות מטרים רבועים לצורך חיוב בארנונה
שומת ארנונה
שומת ארנונה, יחידות השומה, הודעת השומה, סופיות השומה ...

גביית הארנונה
גביית הארנונה, תביעה משפטית, גבייה מנהלית, אישור לרישום, סוגיות מיוחדות, הצמדה וריבית ...

התנגדות הנישום
התנגדות הנישום, השגה, ערר וערעור, עתירה לבית המשפט, הגנה מפני תובענה, תביעת השבה ...

סוגיות אחרות
סוגיות אחרות, מועצות מקומיות ואזוריות, יהודה ושומרון וחבל עזה, הבטחה שלטונית ...

כל הזכויות שמורות למכון לחקר המיסוי המוניציפלי